Kapıcı elektrik, su, doğalgaz vb. giderleri ödemek zorunda mıdır?

Kapıcılara yapılan ödemeler konusunda çok sayıda sorular soruldu. Sorulan sorular arasında ortak konulardan biri de kapıcı için ödenen elektrik, su ve doğalgaz  gibi kapıcı giderlerinin durumu.

Bir önceki yazımızda da vurguladığımız üzere, konut kapıcıları yönetmeliği gereği kapıcıya tahsis edilen konut karşılığında kapıcı ücretinden kira adı altında kesinti yapılamaz. İş sözleşmesi devam ettiği sürece kira istenemez. Kapıcı için ödenen elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin durumu da yine aynı yönetmelikte düzenlenmiştir.

Kapıcı Giderleri Sözleşme İle Belirlenir

İlgili yönetmeliğin 13. Maddesi’ne göre, kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir. Dolayısıyla kat malikleri adına kapıcıyla/kapıcılarla sözleşme yapan yöneticilerin bu giderlerin nasıl dikkate alınacağı hususunu unutmaması gerekir. Kat malikleri, kapıcının söz konusu giderlerini yüklenmeyi uygun görüyorlarsa sözleşmeler buna göre düzenlenmelidir. Tam tersi giderlere katlanmak istememeleri durumunda ise ilgili giderler bizatihi kapıcı tarafından karşılanır.

Kapıcı Giderlerinin Vergi Yükümlülüğü

Kapıcının söz konusu giderleri kat malikleri tarafından karşılanırsa vergisel bir yükümlülük yoktur. Zira kapıcılara verilen ücretler vergiye tabi tutulmamaktadır. Dolayısıyla, para ile temsil edilebilen menfaatler de bu anlamda verginin dışında kalır. Öte yandan kıdem tazminatının hesaplanması aşamasında süreklilik arz eden bir ödeme yapıldığından dikkate alınması gerekir. Hesaplama yapılırken son bir yıllık faturalar 365’e bölünmek suretiyle bir günlük tutar bulunmalı ve giydirilmiş ücret buna göre tespit edilmelidir (Yargıtay 22.HD. 2013/26125 E. 2013/22405 K. 25.10.2013).

İMZA BİNA VE SİTE YÖNETİMİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Kapıcı elektrik, su, doğalgaz vb. giderleri ödemek zorunda mıdır? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?