Apartman Görevlisinin Görevleri

Apartman görevlisi mülk sahiplerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,deposunun temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak ya da doğalgaz hatlarını kontrol etmek, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.
 
Verilen eğitimlere uygun şekilde davranmak ve yönetmeliğin verdiği malzemeyi kullanmak,İşverenin talimatı doğrultusunda konutun ısı ayarlarını zamanında yakmak ve söndürmek,
Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
Kullanılan ortak yerlerin ve tesislerini temiz tutmak, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde idame ettirmek
Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
Apartman Görevlisinin İş Sözleşmesi Örneği
 
Bina Görevlisi iş sözleşmesinde yer alması gereken maddeler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir
 
İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri ad ve soyadları
 
YÖNETİCİ : Kat malikleri adına yönetici adı ve soyadı
 
İŞYERİ : Apartman veya Bina adı
 
ADRESİ  : Sözleşmeye konu olan yapının (bina veya apartman) açık adresi
 
BİNA GÖREVLİSİ : Bina görevlisinin adı ve soyadı
DOĞUM TARİHİ : Bina görevlisinin doğum tarihi
BABA ADI : Bina görevlisinin baba adı
ADRESİ Bina görevlisinin açık adresi
YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : Görevlinin işe başlama tarihi
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Görevli ile yapılan sözleşmenin süresi
ÖDENECEK ÜCRET : Görevli için ödenecek olan aylık ücret tutarı 
ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Görevli için her ay ödenecek ücretin günü
KAPICI KONUTU : Kapıcı; kapıcı dairesine kira ödemeden oturacaktır.
KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.
ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.
ÇALIŞMA ALANLARI : Bina görevlisinin çalışma saatleri içerisinde çalışma alanları belirlenir. (Bina içi, bahçesi ve çevresi vs. gibi).
YAZ AYLARINDA : 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (Ara dinlenmesi *) 14.00 – 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 20.00 (3 saat çalışma)
KIŞ AYLARINDA : 06.00 – 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 – 11.30 (Ara dinlenmesi *) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 – 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0,5 saat çalışma)
HAFTA TATİLİ : Kapıcının haftalık tatil kullanacağı gün yazılır.
GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.
YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.
DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır.
ÖZEL ŞARTLAR : …………………..(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği; bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.)
SÖZLEŞME TARİHİ  : …………………………………… İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ……./……../…………..tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı. YÖNETİCİ 
 
İmza GÖREVLİ İmza
 
* Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.
 
Apartman Görevleri İş Sözleşmesi Olmazsa Ne Olur?
İki tarafın işveren-bina görevlisi iradesi sözleşmenin bellirlenmiş bir tarihte son bulmasına süreli iş sözleşmesi deniyor. Bu durumda, sözleşmenin bitim süresi geldiğinde bina görevlisi bu işyerinde çalışmaya devam etmek istemiyorsa sözleşme kendiliğinden fesih ediliyor ve işçi, kıdem tazminatına hak kazanamıyor.Bina görevlisinin iş sözleşmesi imzalamamış olması, onun hiçbir hakkı olmadığı anlamına gelmez.
İş sözleşmesi imzalamamış bir bina görevlisi, İş Kanununun çalışanlara tanıdığı bütün haklardan yararlanacaktır.
Onun yıllık izni ya da fazla mesai ücreti alma imkanı olacaktır. O da kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatından faydalanabilecektir.
 
 
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Apartman Görevlisinin Görevleri ile ilgili bilgi almak ister misiniz?