Apartman Otopark Paylaşımı Nasıldır?

Binada Otopark Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Bina otoparkları; bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparklara denilir. Otopark, Kat Mülkiyeti Kanunu gereği herkesin kullanımına olanak sağlayan ortak kullanım alanlarından biridir. Peki araçların park edilebileceği alan, araç sayısından az ise nasıl bir yol izlenmelidir? Herkes aynı derecede yer işgal hakkına sahip midir? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım;

Apartman Otopark Paylaşımı Nasıl Olmalıdır?

Yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Eğer apartmanda 20 daire, 25 araç varsa 5 kişinin yaşayacağı park sorunu için bu problemin bina sakinlerince çözümlenmesi gerekir. Bu çözümlemenin eşit vedoğru şekilde gerçekleştirilebilmesi adına Kat Mülkiyeti Kanununda bu konu açıkça belirtilmiştir.

Madde – 67

“Toplu yapı kapsamında olup, bütünüyle bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan parsellerin malik hanesine, tahsis edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olur.”

Toplu yapı kapsamında bulunan birden çok yapının ortak sosyal ve alt yapı tesisleri bulundukları parsel veya yapıya bakılmaksızın, tahsis edildikleri bağımsız bölümlerin ortak yeri sayılır. Bina ve sitelerdeki ortak alanların kullanımı, kat maliklerinin arsa payları ile doğru orantılıdır.

Yani biraz önce verdiğimiz örnek üzerine düşünülürse 20 park alanı bulunan otoparkta 5 aracın yaşayacağı park sorun Genel Kurul’da görüşülür. Bu duruma kat malikleri kendi aralarında çözüm üretilmeye çalışılır. Araçların dönüşümlü olarak dışarıda park edilmesi bir çözüm olabileceği gibi en yakın ücretli otoparkın süresiz olarak kullanılması, ücretin apartman bütçesinden karşılanması kararlaştırılabilir.

Tam tersi durum söz konusu olduğunda yani 25 park alanı olan bir bina otoparkında 20 aracın bulunması durumunda da fazla olan alanların kullanım hakkı, arsa payı fazla olan kat malikine aittir. Arsa payı hangi kat malikinde daha fazlaysa, fazla olan park alanlarının işgal hakkına da arsa payı oranında sahip olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Apartman Otopark Paylaşımı Nasıldır? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?