Zemin Katta Oturanlar Asansör Bakım Gideri Ödemek Zorunda Mı?

Genel olarak merak edilen zemin katta oturanlar asansör kullanmıyor, bakım ücretini ödemek zorunda mıdır, zemin katta ve birinci katta oturanlar asansör giderlerine katılmak zorunda mıdır? Uzun zamandır ziyaretçilerimizden almış olduğumuz bu soruya cevaben açıklayıcı bir yazı oluşturalım istedik.

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddesi şu şekildedir;

“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.”

Kat Mülkiyeti Kanunu‘na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.

Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz.

Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. Maddesi’ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Yani özetleyecek olursak birinci katta, giriş katta veya 15. katta oturmanız fark etmeksizin ortak kullanım alanlarının tüm bakım, onarım giderlerine katılmak zorundasınız. Ancak asansörü veya başka ortak kullanım alanlarını kullanmıyorsanız buna yönelik düzenleme yapılması için yönetim kuruluyla görüşebilir bu doğrultuda yönetim planına madde ekletebilirsiniz.

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Zemin Katta Oturanlar Asansör Bakım Gideri Ödemek Zorunda Mı? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?