Site Yönetimi Nasıl Olur?

Siteler, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Site yönetimleri mevzuatının temeli Kat Mülkiyet Kanunudur. Bu kanunun site yönetimleri ile ilgili bir yönetmeliği de yoktur. Bundan dolayı site yönetimlerine ilişkin bir mevzuat da oluşmamıştır ve dernek-kooperatif hatta şirket yönetimlerinin mevzuatı site yönetimlerine dayanmaktadır. 

Kat malikleri bu yetkilerini, yönetim planı ile, seçecekleri  temsilciler kuruluna bırakabilir. Kurulun nasıl oluşturulacağına ilişkin detay hükümler site yönetim planında bulunur. Özetle, sanıldığının aksine siteleri kişiler değil, mevzuatlar yönetir; kişiler sitelere ancak hizmet ederler. Sitelerdeki yönetim kurulları karar değil, icra mercidir. Sitelerde kararları kat malikleri/temsilciler alır, yönetim kurulları uygular. Bunun aksine yönetilen sitelerde borç batağı, malikler ve yönetim arasında husumet ve davalar oluşur. Aynı şekilde, yönetimden olduğu gibi denetimden de kat malikleri/temsilciler kurulu sorumlu ve yetkilidir. Denetim kurulları raportör görevindedir. Bunun aksine davranan yönetim ve denetim kurulları site yönetim kültürünün, felsefesinin ve disiplininin dışına çıkar ve site dernek, kooperatif, siyasi parti benzeri organizasyona dönüşür ve muhalif gruplaşmalar ortaya çıkar.

 Site yönetimi hukuk değil, mevzuat işidir. Hukuka uygulamalar değil, uygulamalardan doğan uyuşmazlıklar taşınır. Eğer site yönetim planı netlik ve gereği kadar detay içeriyorsa, yönetimle ilgili hiçbir konuda uyuşmazlık yaşanmaz ve konu/uygulamalar hukuka/mahkemeye taşınmaz. Site yönetim planı, profesyonelce hazırlanmamışsa, konuya hakim olan olmayan maliklerin mantık yürüterek mevzuat hakkında ahkam kesmesi bir yana bazı meslek erbabı da sitelerin yönetimini siyasi parti, dernek, şirket, kooperatif mevzuatına zorlayabilecektir.

 Siteler, Türkiye Muhasebe Standartlarına, Vergi Usul Kanununa tabi değildir.  Siteler, kanuna ve kanuna muhalif olmayan yönetim planına muhalif olmayan kat malikleri kurulu karalarına göre yönetilir. Yukarıdaki şartları taşıyarak alınan kararlar malikler iradesidir ve bu iradeye hakim dahil hiçbir özel-tüzel-resmi kişilik de müdahale edemez.

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Site Yönetimi Nasıl Olur? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?