Kiracı Kirayı Ödemezse Ne Yapılır?

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira kontratı, kiracı ve ev sahibi arasında belirlenen tarihler arasında kiraya verenin mülkünün kiracı tarafından işgali ve kullanımına izin veren bunun karşılığında kira ücreti alacağını tahhüt eden sözleşmedir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesi, kira sözleşmesini, “Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” cümlesi ile tanımlamaktadır.

Kira Sözleşmesi Kaç Yıllık Yapılır?

Kiracılık mevzuatı gereğince kiralama süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi 6 aylık, 1 yıllık olabileceği gibi 10 yıllık da olabilir. Genel olarak kira kontratının süresi, belirli dış faktörler ve ev sahibiyle olan diyalog nihayetinde kararlaştırılmaktadır.

 MADDE 300- Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir.

Kira Kontratı Kendiliğinden Yenilenir Mi?

Kiracılık mevzuatına göre evet kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenebilir. Eğer taraflar arasında herhangi bir şekilde fesih veya iptal istemi olmamışsa bu süre kendiliğinden 1 yıl uzamış kabul edilir. Söz konusu yasaya göre, kira kontratı süresinin dolmasına 15 gün kala yazılı bir ihtarda bulunulmamışsa kontrat kendiliğinden yenilenir. Ev sahibi kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesindeki biçimde şekilde kira sözleşmesini feshetmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 sene daha uzar.

Kontrat Süresi Dolmadan Kiracı Çıkartılabilir Mi?

Hayır, kira sözleşmesinin süresi bitmedikçe kiracı çıkarılamaz! Ev sahibinin haklı nedenleri olmadıkça hiçbir şekilde kiracı mağdur edilemez. Kira borcunu zamanında ödememek bu haklı sebepler arasında yer almaktadır. Ancak bunun da belirli prosedürleri vardır. Kiracı kirayı ödemez ve temerrüde düşerse tahliye davası açılması gerekir. Kiracıya Noter tarafından 30 gün süreyle ödeme ihtarı gönderilir. Bu süre zarfında yine ödeme yapılmazsa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip sonucunda icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

Kiracı Kirayı Ödemezse Ne Olur?

Sözleşmede belirli periyotlarla ödenmesi kararlaştırılan kira bedelinin ödenmemesi kiracının sözleşmeye aykırı davrandığı anlamına gelmektedir. Bu durumda kiraya veren hukuki yollara başvurabilir. Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesi uyarınca kiracı vadesi geldiği halde kira borcunu ödemezse kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verir ve bu sürede de kira bedeli ödenmezse sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Konut ve çatılı iş yeri için verilecek süre 30 günden az olamaz.

Kiracı kirayı ödemez ve temerrüde düşerse tahliye davası açılması gerekir. Kiracıya Noter tarafından 30 gün süreli ödeme ihtarı gönderilir. Bu süre zarfında yine ödeme yapılmazsa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip sonucunda icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Kiracı Kirayı Ödemezse Ne Yapılır? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?