İş Sözleşmesi

İş Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde; İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeriadı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekir.

Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi

Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyiaksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiğizamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresien çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesiçalışma süresinden sayılmaz. Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.

Ücret Ödemesi

 • Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.

Hafta Tatili

 • İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.

Genel Tatil ve Ücreti

 • 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir. Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 ncimaddesine uygun olarak ödenir.

Yıllık Ücretli İzin

 • Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Geçici Kapıcı

 • Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcıçalıştırılabilir. Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Kapıcı Konutu ve Tahliyesi

 • Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. 
 • Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.
 • Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamısüresince kira istenemez.
 • Kapıcının su,elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağısözleşme ile belirlenir.
 • Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.
 • Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
İş Sözleşmesi ile ilgili bilgi almak ister misiniz?