Bina & Site Yönetimi Nedir? – Yönetim Görevleri Nelerdir?

BİNA YÖNETİMİ NEDİR?

Artan nüfusla birlikte daha fazla şehirleşen, metropelleşen hayatla birlikte eş zamanlı olarak gün geçtikçe sayısı artan bir köyü tek bir konutta toplayan apartmanlar, yükselen gökdelenler ve maalesef zamanla azalan komşuluk ilişkileri toplu konutta ortak ihtiyaçtan doğan gereksinimlerin karşılanması konusunu zorlukları da beraberinde getirmiştir.

Ortak masrafların tahsilatı konusunda bu işleri bilfiil aksiyonunu, sirkülasyonunu sağlama konusunda kişi veya kişilerin görevlendirilmesi gerekmektedir.   Apartman düzeni, ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi, oluşan aksaklık ve sorunların çözümünün en kısa zamanda pratik şekilde çözülebilmesi için kimi zamanlar gönüllü bireylerin çalışma hevesi olmasına karşın, beraberinde birçok sorumluluğu da getiren yöneticilik işi konusunda çoğu birey gönüllü olmak istememektedir.

Komşuluk ilişkilerinin zarar görmesinden çekinilmesi, zaten yoğun ve stresli hayata başka bir sorumluluk ve stres eklemek istenmemesi gibi sebeplerden dolayı çoğu zaman isteksizce veya yetersizce yerine getirilen yöneticilik sonucunda yanlış kararların alınması yahut devamlı sirküle edilmesi gereken işlerin sorumluluğun layıkıyla yapılamaması durumlarından dolayı bu organizasyon işlerinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi ihtiyacı doğmuştur.

BİNA YÖNETİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

 • Site ve bina içerisindeki ortak ihtiyaçlardan doğan gereksinimleri karşılar.
 • Ortak olarak kullanılan alanların iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlar.
 • Rutin olarak yapılması gereken bakım işlerini gerçekleştirir.
 • İhtiyaç dahilinde tadilat ve onarım işlerini en acil şekilde gerçekleştirir.
 • Bina sakinlerinin görüş ve önerilerini dinler.
 • Bina sakinlerinin şikayetlerinin giderilmesi konusunda ne gerekirse temin ve tahsis edilir.
 • Takip ve sorumluluk gerektiren bina ve site içerisindeki genel işlerin yapılmasını ve sorunsuz şekilde süregelmesini sağlar.
 • Kat Mülkiyet Kanunu’nun 35. Maddesine göre genel yönetim işlerinin görülmesini sağlar.

BİNA YÖNETİMİ NASIL OLUŞTURULUR?

Halihazırda yönetim ve organizasyon işlerini sürdürecek bir yöneticisi bulunmayan apartmanların sakinlerinden biri da birkaçı yönetim kurulu oluşturur.

Yönetimin oluşturulabilmesi için şunların yapılması gerekir:

 • Tüm dairelerden ergin birer kişinin katılmasıyla toplantı düzenlenir.
 • Toplantının gerçekleşebilmesi için sakinlere imza ile tebliğ edilmesi gerekir.
 • Toplantı organizasyonunun bir örneği bina panosuna asılır.

 Kurulun oluşturulabilmesi için şu evrakların tahsis edilmesi ve Noterde bina adına tescil edilmesi gerekmektedir.

 • Bir karar defteri
 • Bir vezne/tahsilat defteri
 • Bir işletme defteri
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Bina & Site Yönetimi Nedir? – Yönetim Görevleri Nelerdir? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?