Apartman Dış Cephe Boyanması Nasıl Olur?

Apartmanlarda dış cephe boya ve tadilat işlemleri için özel bir prosedür var mıdır, binaların dış cephe bakımı, temizliği nasıl uygulanır gelin birlikte açıklığa kavuşturalım.

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat malikleri, “anagayrimenkulün bakımı, mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur” tutuluyorlar. Kat maliklerinden biri diğer bütün kat maliklerinin onayını almadıkça, apartmanın ortak yerlerinde “İnşaat, onarım, bakım veya dış badana boya” yaptırılamaz.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre;


Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.

Toplantı yeter sayısı olan kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplantı yapılmışsa karar geçerlidir ve bu karar toplantıya katılmayanlar dahil bütün kat maliklerini bağlar.15 kişi ile sayı bakımından yeter sayı sağlanmış bulunmakla beraber, arsa payı bakımından da çoğunluk sağlandıysa toplantıda alınan kararlar geçerlidir.

Yine aynı kanuna göre; Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kendi bağımsız bölümünde yani dairesinde, ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapması da yasak olarak belirtilmiştir.  Apartmanda ortak alan olan dış ve iç cephe boya ve tadilatı için önce apartman yönetim kurulunda karar alınır. Apartmanın rengi ve şekli aynı kalacaksa oy çokluğu yeterli olacaktır. Renk ve şekil değişikliği isteniyorsa, örneğin mermer kaplanacaksa, renk değişikliğine gidilecekse mutlaka oy birliği sağlanmalıdır.

Dış Cephe Boyama Masraflarına Katılma Nasıl Olur?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre daire sahipleri, “Bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüler.”

Bu durumda, apartmanın dış ve iç cephe boyasının masraflarına katılma da tapuda kayıtlı “arsa payları” oranına göre olacak. Çoğunluğun almış olduğu karar herkesin uyması zorunlu olarak düzenlenmiştir. Bir kat maliki, boya masrafları nedeniyle üzerine düşen parayı ödemezse ne olacak. 20. madde bu konuyu da düzenlemiştir.

Diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, “Yönetim planına, kanuna ve genel hükümlere göre” dava açılabilecek ve icra takibi yapılabilir. Hatta, parayı ödemeyen kat maliki, geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle de yükümlü olur.

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Apartman Dış Cephe Boyanması Nasıl Olur? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?