Yönetim Planı Nedir?

Yönetim Planı Nedir?

Günümüzde hızla yükselen apartmanların, plazaların, gökdelenlerin sayısının gün geçtikçe artığına şahit oluyoruz değil mi? Yüzlerce insanın bir arada yaşaması da haliyle birtakım kurallara bağlı olarak gerçekleşmek zorundadır. Daha önce ayrıntısıyla bahsettiğimiz yönetim işlerinin gerçekleştirilebilmesi için tasarlanmış Kat Mülkiyeti Kanunu’nu hatırladınız mı? İşte neredeyse başlı başına bir köy oluşturabilecek site yaşam alanlarının yönetim şekli de kat mülkiyeti kanununa göre Yönetim Planı ile sağlanıyor. Gelin birlikte yönetim planının derinliklerine inelim:

Yönetim planı:
Madde 28 – Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.
Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.
(Değişik: 13/4/1983 – 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.
Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.
Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin
kuruluş belgeleri arasında saklanır.

Görüldüğü üzere Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesinde Yönetim Planı ayrıntısıyla belirtilmiştir. Yönetim planı; yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim Planı, her bina/site için Tapu Müdürlüğü’nde bulunmaktadır.

Yönetim Planında Neler Yer Alır?

Yönetim Planında;

  • Binanın nasıl yönetileceği
  • Ortak kullanım alanlarının nasıl kullanılacağı kuralları
  • Ortak alanların yönetimi
  • Aidatların belirlenmesi
  • Bina sakinlerinin uyması gereken kurallar

Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

Bir binanın, sitenin ortak yönetim şeklini belirleyen hukuksal dayanaklı olan yönetim planı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne bağlı tapu müdürlüklerinden temin edilerek oluşturulur. Bina yönetimi, tapu müdürlüklerinden temin edebileceği yönetim planı taslağına kendi belirledikleri sözleşme maddelerini ekleyebilirler. Yani her yönetim için farklı koşul ve kurallar gerekli ve geçerli olabilir. Her bina için bir yönetim planı oluşturulması zorunludur.

Yönetim Planının Önemi Nedir?

Gayrimenkul almaya karar veren bireylerin tapuda yer alan yönetim planını incelemesi gerekmektedir. Bu yönetim planı incelenerek bina site yönetiminin nasıl olduğu, ortak alanlarla ilgili kullanım kuralları, bina içerisinde özel bir durumun olup olmadığı gibi durumlar hakkında bilgi edinilerek sonradan doğabilecek pişmanlıkları önlemek amacıyla büyük önem taşır.

Olası doğabilecek sorun ve sıkıntıda binanın yönetim planına eklenebilecek madde ile sorunlar giderilebilir yeniden yaşanmasının önüne geçilebilir. Bunun yanı sıra kat irtifakı maddeleri ile konut sahipleri belirli haklara sahip olabilir.
Yönetim planı genel taslağında; zemin kat, birinci kat, diğer katlar ve teras katları ile ilgili oluşturulan maddeler yer alır. Bina içindeki uyulması gereken kurallar, koyulan yasaklar, bina sakinleri arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü, yönetici seçimi, toplantı zamanları gibi kat sahiplerinin önem vereceği konular yönetim planı içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla titizlikle hazırlanmış bir yönetim planıyla birlikte yaşanabilecek tatsızlıkların önüne geçilmiş ayrıca güvenli bir ortam oluşturulmuş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Yönetim Planı Nedir? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?